Home About LGC Contact Us

LGC

Prishtina, Kosovo.

038 736 536

LGC Logo
Areas of Expertise

Publications

Articles & Research

Career Development for Young Women

POST-DIPLOMIMI DHE TRANZICIONI NË TREGUN E PUNËS - VOL 1

Career Development for Young Women

POST-GRADUATION AND TRANSITION IN LABOR MARKET - VOL 1

Career Development for Young Women

POST-DIPLOMIRANJE I TRANZICIJA U TRŽIŠTU RADA - VOL 1

Career Development for Young Women

Challenges and Opportunities of Women Professionals in their carrier path - VOL 2

Fitim Krasniqi: "UP-ja dhe rruga drejte cilesise"

LGC structured the promotion of USAID Transformational Leadership Program - Citizens Corps through articles

Dita Dobranja: "Korrupsioni - ky përbindësh i yni nën shtrat"

LGC structured the promotion of USAID Transformational Leadership Program - Citizens Corps through articles

Career Development for Young Women

Internship Stories

Dite Gashi: "Model për remitencat si investim"

LGC structured the promotion of USAID Transformational Leadership Program - Citizens Corps through articles

Isuf Zejna's research paper "What is the Cost of Democracy"

LGC structured the promotion of USAID Transformational Leadership Program - Citizens Corps through research papers

Gezim Zeqiri: "Shkallët e pabarazisë në Universitetin e Prishtinës"

LGC structured the promotion of USAID Transformational Leadership Program - Citizens Corps through articles

Gezim Zeqiri: "Si te komunikojme me femijet qe nuk mund te flasin"

LGC structured the promotion of USAID Transformational Leadership Program - Citizens Corps through articles

Bujar Rexhepi: "Problemi kombëtar i mosvijimit të shkollimit të detyruar"

LGC structured the promotion of USAID Transformational Leadership Program - Citizens Corps through articles

Zana Idrizi: "INTERPOL: Rëndësia e anëtarësimit dhe angazhimi i diplomacisë kosovare"

LGC structured the promotion of USAID Transformational Leadership Program - Citizens Corps through articles

Gezim Zeqiri: "Kur do të bëhet grevë për kushtet e punës në shkolla?"

LGC structured the promotion of USAID Transformational Leadership Program - Citizens Corps through articles

Dita Dobranja: "Nënvlerësimi i kontributit të grave në ekonomi"

LGC structured the promotion of USAID Transformational Leadership Program - Citizens Corps through articles

Dite Gashi: "Kriptomonedhat dhe ICO: Një prezantim i shkurtër"

LGC structured the promotion of USAID Transformational Leadership Program - Citizens Corps through articles

Get in Touch

Contact Us